Kaip auginti emociškai lanksčius vaikus

Šiandien pasaulyje daug protingų ir sąmoningų tėvų, kurie vertina unikalumą ir savo atžalų sėkmei skiria daug dėmesio.

Visuomenė dabar daugiau dėmesio skiria savivertei, pasikeitė vaikų auklėjimo metodai.

Tėvai, siekdami ugdyti vaikų pasitikėjimą savimi ir atskleisti galimybes, pernelyg stengiasi juos apsaugoti nuo bet kokių neigiamų išgyvenimų, kurie, jų manymu, gali juos sutrikdyti.

Vaikų apdovanojimas už pastangas, o ne rezultatus gali sukelti daug priešingų padarinių. Vaikai auga tikėdami, kad tėvų meilė priklauso nuo jų elgesio. Taip atsiranda sąlyginė savivertė, pavyzdžiui puiki mokinė, klasės aktyvistė palūžta gavusi menkesnį įvertinimą.

Bet kuriam tėčiui ar mamai sunku nesikišti ir nemėginti nukreipti vaikų geriausiu keliu, ypač kai jie susiduria su sunkumais.

Vienas geriausių dalykų, ką gali išmokyti tėvai, norėdami garantuoti savo vaikų sėkmę, – išmokyti juos emocinio lankstumo.

Tai neapsaugos nuo nusivylimų, bet padės išugdyti lankstumą ir atsparumą, reikalingus tam, kad gerai gyventume net ir sunkiais laikais.

KAIP ŽENGTI RYŽTINGĄ ŽINGSNĮ?

Visiems būna akimirkų, kai norime išbandyti ką nors naujo, bet negalime įveikti baimės. Vaikams susidurti su tokiais kankinamais išgyvenimais dar sudėtingiau – jie neturi patirties, skatinančios gerų rezultatų istorijos.

Gyvenime yra daug dalykų, kuriuos galime pradėti. Žengti žingsnį pirmyn – tai ne ignoruoti savo baimę, ne jos atsikratyti, o ją įveikti ar suvaldyti.

Kur kas svarbiau yra priimti savo emocijas ir mintis, jas įvertinti, o po to rinktis drąsą, o ne patogumą, ir pasielgti taip, kaip patys nusprendėte.

Padrąsinkite vaikus pripažinti savo baimę. Tik pripažinę, ką jaučia, vaikai ima kitaip vertinti savo baimę, o tai leidžia iš šalies pažvelgti ir atskirti emociją nuo norimo rezultato.

Sprendimą priimti iššūkį turi priimti pats vaikas. Padėkite vaikui sutelkti dėmesį į procesą, o ne į rezultatą.

Suskaidykite tikslo pasiekimą į etapus ir aptarkite juos su vaiku.

Vaikas viską aptaręs imsis veiksmų.

EFEKTYVIAUSIAS BŪDAS VAIKUS IŠMOKYTI EMOCINIO LANKSTUMO – parodyti pavyzdį. Tai gali būti sunku. Jeigu jūsų vaikas grįžta iš mokyklos apsiašarojęs, verkia, rėkia, palikite emocijas atokiau ir pasistenkite suprasti, kodėl jis taip jaučiasi.

Emocijos praeina. Jos laikinos. Emocijos moko, jos teikia informacijos, padedančios suprasti, kas išties svarbu man ir kitiems.

Norėdami užauginti emociškai lankstų vaiką, jūs nepriekaištaudami turite pripažinti jo išgyvenimus, bet neturite taikstytis su isterijomis.

Įvardinkite vaikui: “matau, kad tu susierzinęs, kad tave erzina kiemo vaikai, suprantu, kad nori jų atsikratyti”.  Taip jūs pažvelgsite į emocijas iš šalies, padėsite vaikui įvardinti emocijas, atskirti dirgiklį ir atsaką. Jūs patvirtinate svarbią mintį: “nereikia tramdyti jausmų, bet kartais reikia tramdyti elgesį”.

SKATINKITE VAIKŲ NEPRIKLAUSOMYBĘ

  • gerbkite vaikus už jų turimas savybes;
  • suteikite laisvę rinktis visada, kai tik galite. Bet apibrėžkite ribas;
  • pagrįskite savo sprendimus, jeigu nėra pasirinkimo.

Nepriklausomybės skatinimas padeda vaikams susikurti savą vertybių rinkinį, nepriklausomą nuo tėvų atlygio ir reikalavimų, padeda vaikams atrasti savo tikslus, paskatas ir įsitikinimus.