Dienos stovyklos

Dienos stovyklautojas – laisva, savimi pasitikinti, sumani asmenybė.

Stovyklų ypatumai – kūrybiškumas, bendravimas ir atradimai.

Išskirtinumas – ypatingas laisvalaikio praleidimas, orientuotas į įvairaus amžiaus vaikų lyderystę, darbo komandoje gebėjimus, empatiją ir pasitikėjimą, bendruomeniškumą, bendravimo ir konfliktų sprendimo gebėjimus, verslumo ugdymą, smalsumą ir kūrybiškumą.